Cecilie Lindeman Steen

Improvisasjon som møtepunkt i en intermedial kontekst

Begrepsliste

Improvisasjon er på terskelen – preget av det ubestemte, med potensiale for forandring. Situasjon, øyeblikk og kontekst for vår kunstneriske utforsking, forsøk og erfaringer vil aldri være konstant. I sammenhengen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning betyr det at det ikke finnes ett enkelt svar, men flere motstridende som opererer samtidig og komplimenterer hverandre.

Flere av LISTENs begreper er virksomme samtidig – eller eksisterer ikke uten en antagonist eller motsetning. Begrepene er likevel beskrevet hver for seg.

Det intermediale var i prosjektets oppstart forstått som møtet mellom musikk og dans. Det har vist seg at det intermediale rommet ikke er begrenset til medier som dans, musikk eller lys, men omfatter hele situasjonen og hvert individ som forutsetning og potensiale.

Det er kroppens nye erfaringer i den intermediale utøvelsen som er kilden til ny kunnskap gjennom dette prosjektet. Alt jeg skriver om, har base i utøvelsen. Erfaringene innenfra utøvelsen er fornemmelser i kroppen slik jeg opplever og fortolker dem. Disse fornemmelsene er subjektive og aktuelle, fordi de har betydning for de valgene jeg tar. Når de skal en få verbal ekvivalent, prøver jeg å skrive slik jeg kjenner det.

Jeg tenker det har en verdi, om formuleringene skurrer i leseren, at ordene slik de brukes, kan kjennes fremmed. Kanskje dette skurret kan si noe om det glippet mellom språk og kropp, kropp og tanke, innside og utside som er virksomt når jeg danser.

Erfaringer fra kroppen er reelle og virkelige, mens tankene og tekstene kretser om det ideelle.