Ingunn Rimestad

Improvisasjon som møtepunkt i en intermedial kontekst

Begrepsliste

Første møte på gulvet 18.09.12. I etterklangen skrev jeg følgende: 

forgrunn
mellomgrunn
bakgrunn,
et grunnlag,

mellomrom, mellomtid, rundetid
tidsrom for grunngitte utfall, utsagn
begrunnet,  
grunn, 
hvilken grunn, - den grunne?
langgrunt i grunnen, på vei til bakgrunnen der bak
eller avgrunnen, av grunnen, bunnløs?
et grunnprinsipp å bygge på
eller en sviktende grunn, - grunnløs 
grunnstøtt
grunnfjell, grunnlov, grundig

stå foran, stå imellom, stå bak
foranliggende, mellomliggende, 
mellomlagspapir, alltid horisontalt, 
bakenforliggende
I bakgrunnen, et foranliggende mellomværende
stå, ligge, sitte……..
foran, på grunnlinjen, la utsikten til horisonten komme deg i møte
inneklemt i mellomgrunn, sideblikk det eneste 
mellom barken og veden
undergrunn, grunnen under grunnen
også et rom
rom med grunn imellom
grunnfestet
grunnstoff
seg selv i grunn

For å komme i gang med å relatere listen med begreper til arbeidet i INTERIMP, satte jeg i gang med å forsøke å gruppere dem. Hvordan spiller de ulike begrepene sammen? Hva er forbindelsene mellom dem? Hva skiller dem?
Det ble den første skissen til en oversikt (oversikt 1). Skissen tydeliggjorde hvor sammenfiltret og kompleks improvisasjonssituasjonen er, og at flere av begrepene fungerer på flere nivåer. Jeg måtte videre.
Det stoppet opp. Jeg trengte avstand.
I gang igjen, gikk gjennom skissen og gradvis dannet det seg et mønster.
I et notat hadde jeg skrevet "Sett publikum i sentrum". Et omdreiningspunkt utenfor meg selv. Et annet utsiktspunkt.
En tredeling kom til syne.
I den performative situasjonen er de utøvende (dansere, musikere), det utøvde (dansen, musikken) og publikum tilstede i et gjensidig avhengighetsforhold.
Ut fra denne forståelsen kom jeg fram til en ny organisering av begrepene, som ga meg en åpning inn til mine erfaringer fra prosjektet (oversikt 2).
I denne oversikten kunne jeg ta inn over meg og ta stilling til begrepene mer uforstyrret.
Noen begreper responderte jeg på helt umiddelbart. Andre har jeg trengt tid på.
Noen har ikke funnet sitt svar i tekst. De har kjentes uaktuelle eller også utilgjengelige.

Oversiktene har jeg plassert under begrepet forskning.