Ivar Grydeland

Improvisasjon som møtepunkt i en intermedial kontekst

Begrepsliste

Jeg har valgt å "skyte fra hofta" på flere av disse beskrivelsene. Noen svar representerer dermed min umiddelbare respons på hvordan hvert begrep fortoner seg for meg i dette prosjektet. Jeg har valgt å svare flere ganger på enkelte begreper, og det er ikke alltid samsvar mellom hvert av de enkelte svarene. Sånn er det for meg. Meningene mine er foranderlige.   

Noen beskrivelser er mer bearbeidet, de er ikke «skutt fra hofta». Det betyr ikke nødvendigvis at dette begrepet betyr noe mer for meg, at det er viktigere enn de som er raskt kommentert. Det betyr heller ikke at svaret mitt er hugget i stein. 

Prosjektet har i noen faser foregått på engelsk. De engelske notatene som finnes i min liste, er fra disse fasene.