Lisa Dillan

Improvisasjon som møtepunkt i en intermedial kontekst

Begrepsliste

Foto: Hege Monica Eskedal

 

When what is
is what is
then what is no longer is what is 
[1]

 

Magnus Andersson ved Norges musikkhøgskole om kunstnerisk utviklingsarbeid [2]:

•    Hva skiller det utviklede fra det ikke-utviklede?
•    Hvis vi har utviklet noe, må vi vite hvordan det så ut før noe var utviklet
•    Ut av det kan man trekke hva som er utviklet

Vår dokumentasjon av INTERIMP er ikke systematisk bygget opp slik at den viser hva som er utviklet fra før prosjektet til etterpå. Sitatet fra Magnus Andersson kan likevel følge med som en veiviser i lesningen.

Begrepene i INTERIMPs liste står oppført som separate enheter, men virker sjelden eller aldri hver for seg i virkeligheten. Listeformen er kortfattet, brukervennlig og tilpasset webformatet. For meg er denne formen en utprøving av om et slikt prosjekt lar seg dokumentere på en måte som dette. 

Mange av begrepene i listen har jeg blant annet vært inne på i egen mastergrad fra 2008, Kunsten å øve på noe som ikke eksisterer. Sidene under ”Lisa” kan leses opp mot sistnevnte.

 

[1] Zenbudhistisk læresetning 
[2] Magnus Andersson, Anmeldelse i Klassekampen 10.04.2015.