Om prosjektet

Improvisasjon som møtepunkt i en intermedial kontekst

Denne nettsiden dokumenterer refleksjonsarbeid fra det kunstneriske utviklingsprosjektet Improvisasjon som møtepunkt i en intermedial kontekst (INTERIMP) – et samarbeidsprosjekt mellom Norges musikkhøgskole (NMH) og Balletthøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), med ekstern finansiering fra det nasjonale Program for kunstnerisk utviklingsarbeid/Prosjektprogrammet (2012–2015).

Prosjektdeltakere har vært musikerne Lisa Dillan, Sidsel Endresen (2012–2014) og Ivar Grydeland (alle NMH), og danserne Siri Jøntvedt, Cecilie Lindeman Steen og Ingunn Rimestad (alle KHiO). 

Formålet med prosjektet har vært å undersøke og øke bevisstheten rundt prosesser og problemstillinger som oppstår når improviserende dansere og musikere møtes på gulvet. 

Aktiviteten i prosjektet har bestått av arbeid på gulvet og arbeid på møterommet, og det har vært en gjensidig og kontinuerlig veksling mellom disse fasene. Utprøvinger og tester på gulvet har informert diskusjonene på møterommet, som igjen har generert nye utprøvinger og tester på gulvet. 

Arbeidet har ledet frem til formulering av tre overordnede kjernespørsmål:

  • Hvilke kunstneriske spørsmål og refleksjoner har oppstått underveis i prosjektfasen, og hvordan har disse influert mine kunstneriske valg, strategier og/eller metoder i prosjektet? 
  • Har erfaringene fra prosjektet generert ny kunstnerisk kunnskap? I så fall, hvilken? Hvordan kommer det til uttrykk?
  • Trenger jeg inngående kjennskap i det andre mediet for å kunne bidra inn i et kunstnerisk intermedialt samarbeid? Hvorfor eller hvorfor ikke? Hvilken kunnskap har jeg i så fall opparbeidet i det andre feltet gjennom prosjektet? 

Istedenfor å svare på kjernespørsmålene direkte, har vi valgt å bryte dem ned i mindre bestanddeler og gjort dem om til en begrepsliste. Vi har i fellesskap kommet frem til sentrale begreper som på ulikt vis spiller inn når vi improviserer på tvers av våre fagfelt. For å på best mulig måte ivareta mangfoldet av våre egne erfaringer og refleksjoner, har vi valgt å kommentere disse begrepene individuelt, uten felles gjennomgang og tilpasning. Enkelte bidrag speiler den umiddelbare ryggmargsrefleksen, mens andre igjen er resultatet av flere runder med bearbeiding og omskriving. Noen beskrivelser er skriftlige, andre består av videoklipp, lydklipp eller tegninger. Begrepslisten kan leses horisontalt – ved å se alle bidragene til en av deltakerne, eller den kan leses vertikalt – ved å lese hver enkelt deltakers ulike beskrivelser. En innledende tekst fra hver enkelt deltaker sier noe om valg av form og innhold i den enkeltes bidrag.

Prosjektet har hatt eksterne bidragsytere både på gulvet og på møterommet. Danseren Martin Sonderkamp, musikeren Fred Frith og lysdesigneren Elisabeth Kjeldahl Nilsson har bidratt i workshops, diskusjoner og forestillinger, mens Darla Crispin og Nina Malterud har bidratt i diskusjons- og refleksjonsarbeidet. Mer informasjon om visninger, presentasjoner, åpne prøver og publikumsmøter finner du her.

Informasjon om eksterne bidragsytere finnes her