Siri Jøntvedt

Improvisasjon som møtepunkt i en intermedial kontekst

Begrepsliste

I prosessen med å komme frem til det endelige resultatet av prosjektet, ble vi enige om tre overordnede kjernespørsmål, formulert på engelsk. Gjennom dem skulle vi oppsummere det hele. 
Det ble umulig! 
Jeg hadde dem hengende på kjøleskapet i ukesvis, og jeg ble ikke klokere. Klarte ikke å finne sammenhengen mellom dem og arbeidet mitt. Det ble for stort og abstrakt.
Så fort jeg følte jeg hadde taket på det, så glapp det igjen.

En kveld kom jeg til å tenke på min gamle lærer i improvisasjon, Nina Martin og hennes øvelse "50 ways to leave a shape". Inspirert av denne øvelsen og med et ønske om å brekke ned det vi hadde vært gjennom til mindre bestanddeler, skrev jeg ned ca. 50 ord eller begreper – uttrykk vi hadde diskutert og analysert og som stadig vendte tilbake til oss. Dette ble utgangspunktet for Begrepslisten som vi siden bearbeidet i fellesskap.
Under Dokumentasjon ligger en lydfil med den første versjonen.

Jeg er utøver. I mitt bidrag her skriver jeg så klart jeg kan om hvordan innsiden av improvisasjonen fortoner seg for meg. For å få til det, har jeg valgt å supplere med både lydfiler, fotografier og video. Noen svar er knappe, andre mer utfyllende, noen går over i hverandre. Selv om jeg av og til er ambivalent og ikke alltid enig med meg selv, har jeg vært så presis som mulig. 

Det visuelle materialet viser noe om hvordan jeg forholder meg når jeg utøver faget mitt. Teksten er mer som innsiden.
Prosjektet har vært en spennende anledning til å tydeliggjøre interessefelt og å fordype seg i dem.
Jeg tenker på hva jeg har lært, hva som har vært vanskelig og hva som har tatt meg videre. 
Dette ble resultatet.